Servis LCD TV,Video,Audio


Ekologická likvidace Vašich nepotřebných elektronických přístrojů..

12.09.2009 23:09

Od měsíce Září 2009 jsme zahájili dle nařízení vlády ekologickou likvidaci vyřazených elektronických přístrojů.

Vzhledem ke vstupu České republiky do EU a spolu s implementovanou směrnicí Evropského parlamentu a rady č. 2002/96/ES o likvidaci vyřazených elektronických zařízení si Vám dovolujeme nabídnout likvidaci vyřazené kancelářské i ostatní domácí elektroniky

Likvidace je podporována kompletním servisem zahrnujícím manipulaci, transport a vystavení řádných dokladů potvrzujících, že jste předali odpad oprávněné osobě, která zlikviduje odpad v duchu Zákona o odpadech a citované směrnice EU.

—————

Zpět